Social Media

Život v temnotě

ŽIVOT V TEMNOTĚ
 
Schoulená pod peřinou,
Za sebou další noc probrečenou,
S pocitem bezcennosti,
Přežívajíc v království bolesti.

Princezna v říši temnoty,
Malá a zkroucená,
Životem zmlácená,
Za vše můžeš jen ty.

V noci nedokáže snít,
Ve dne nechce bdít,
Zničená realitou,
Pro ni tak nenáviděnou.

Nejraději by přežívala ve svých představách,
Kde nebylo by nic na náhodách,
Kde ona by vládla,
A všechny strasti života zvládla.

Jako smyslů zbavená,
Ve světě ztracená,
Realitu proklíná,
Proč jen byla pravda tak bolestivá?

Se srdcem zlomeným,
A pohledem k zemi sklopeným,
Falešný úsměv stejně nasadí,
A do hry se opět začlení…

"Život je velké jeviště, na kterém musíš hrát. I když ti srdce krvácí, ty se musíš smát."
Jediná věta, která dokáže vystihnout krutou realitu lépe než leckterá slohová práce. Protože tak to je.
Nikdo si nemůže být nikdy jistý tím, zdali jsou jeho blízcí skutečně šťastní, anebo jen stateční. Nikdo si nikdy nemůže být nikdy jistý, zdali je to co slyší pravda nebo lež. Nikdo si nemůže být jistý, zdali může druhému doopravdy věřit. Protože to, jaká je pravda ví jen osoba o kterou se jedná.
Žijeme ve svět plném lží, kde se pravda a upřímnost stávají čím dál vzácnější…
Napiš první komentář
Okomentovat